Categories

وایت برد آهنربایی تبلیغاتی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

ابعاد (Cm)

قیمت (تومان) ابعاد (Cm) قیمت (تومان)

9*9

500

13/5*18/5

1200

8/5*11

600

15*21/5

1300

9*13/5

750 18/5*18/5

1350

11*16

900

16*23/5

1500

12*18/5 950 18/5*28

1900

حتما تا کنون در کلاس های دوره های آموزشی و یا سمینارها و همایش ها شرکت کرده اید، با کمی دقت متوجه می شوید تمامی نگاهها و حواس شرکت کنندگان به  سخنران و یا حتی بیشترین دقت به سمت تابلویی است که مطالب مورد بحث بر روی آن نوشته می شود و شرکت کنندگان با نهایت دقت تمام سطوح تابلو را برانداز می کنند تا نکته ای از قلم نیفتد. بی شک تابلو یا همان تخته وایت برد در همایش ها و سمینارها بهترین ابزار و مکانی است که بتوانید خود را معرفی کنید و مطمئن باشید در طول جلسه حداقل ده ها مرتبه چشم بینندگان به آن خورده و در ذهنشان نقش بسته است.

همچنین وایت برد در ابعاد کوچک و فانتزی برای خردسالان که ذهن همیشه کنجکاوی دارند و دوست دارند دائما ماژیک به دست باشند و آثار هنریشون را ثبت کنند و به همگان نشان دهند یک هدیه مناسب می باشد که تا سال ها با کیفیت بالایی که دارند همراه با برند شما به یادگار می ماند.

Theme Settings