کلاه کتان

Availability: In stock

کلاه تبلیغاتی

کلاه همواره یکی از محصولات مورد استقبال می باشد که برای سازمان ها و شرکت های مختلف چه به لحاظ پوشش سازمانی و چه به عنوان هدیه تبلیغاتی مورد توجه و اهمیت بوده است. کلاه تبلیغاتی پارچه ای نوع دیگری از هدایای تبلیغاتی است که قابلیت این را دارد تا نام شرکت یا محصول و برند روی آن گلدوزی و یا چاپ شود.

کلاه تبلیغاتی پارچه ای به صورت شش ترک یا همان شش تکه و یا جلو تلویزیونی یا همان جلو ویترینی تولید می شوند. همچنین می توان در تولید کلاه تبلیغاتی پارچه ای از تکه دوزی های رنگی هم برای زیباتر شدن کلاه تبلیغاتی استفاده کرد.

پارچه کتان ۱۰۰درصد  و عدم حساسیت و تعریق 

Theme Settings