سالنامه 97
DSC_5351-1-609x925
DSC_5348-1-613x925
DSC_5336-1-672x1024
DSC_5335-1
DSC_5345-1-611x925
DSC_5342-1-610x925
DSC_5341-1-610x925
DSC_5350-1-610x925
DSC_5348-124-613x925
سالنامه 97
DSC_5351-1-609x925
DSC_5348-1-613x925
DSC_5336-1-672x1024
DSC_5335-1
DSC_5345-1-611x925
DSC_5342-1-610x925
DSC_5341-1-610x925
DSC_5350-1-610x925
DSC_5348-124-613x925

سررسید Ir10

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

سالنامه تبلتی پارچه ای

اندازه ۱۳/۵×۲۱ سانتیمتر
یک هفته در دو صفحه

سالنامه تبلتی پارچه ای بــا جلــد پارچــه ای رنگــی و بافــت زیبــا

صحافــی خلاقانــه ایــن ســالنامه اســتفاده از آن را ســاده تر می کنــد

و قابلیــت ۳۶۰ درجــه بــاز شــدن بــه آن مــی دهــد. انــدازه ویــژه ایــن ســالنامه مناســب بــرای افــرادی اســت کــه بــه صفحــه بزرگتــری بــرای نوشــتن نیــاز دارند.

سر رسید 

سر رسید و سالنامه ۹۷

هدایای تبلیغاتی

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “سررسید Ir10”

Theme Settings