جا دستمال کاغذی خاتم
جا دستمال کاغذی خاتم
جا دستمال کاغذی خاتم
جا دستمال کاغذی خاتم

خاتم متشکل از چند ضلعی‌های منظم(پنج، شش  هشت یا ده ضلعی) با تعداد اضلاع متفاوت است که با استفاده از مواد اولیه گوناگون در رنگ‌های مختلف ساخته می‌شود. خاتم از هنرهای دستی دقیق و پرکار است که تولید و ساخت آن احتیاج به دقت و حوصله زیاد دارد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جا دستمالی خاتم طرحدار”

Theme Settings