هدایای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی

از ویژگی های این هدیه تبلیغاتی استفاده از کاغذ ٢١٨ گرم، تولید در ابعاد مختلف و چاپ طرح اختصاصی

مجموعه شما با استفاده از مرکب گیاهی می باشد.

لیوان های کاغذی کاربرد بسیار بالایی دارند که می توان به استفاده در پروژه های سمپلینگ، استفاده در نمایشگاه ها

و یا برای پذیرایی در شرکت ها به آن اشاره نمود. کیفیت بسیار بالا و سرعت تحویل از جمله مزایای دیگر لیوان های

تولیدی در مجموعه میلان گیفت می باشد.

Theme Settings