پازل تبلیغاتی

وضعیت:: موجود در انبار

مشاهده سریع

پازل ابعاد (Cm) قیمت (تومان) حداقل تیراژ
12 تکه 12*9 400 4000
24 تکه 12*18 770 2000
48 تکه 18*25 1300 1000
48 تکه 18*25 1200 2000
70 تکه 19*28 1400 1000
70تکه 19*28 1250 2000
96 تکه 23*32 1900 1000
96 تکه 23*32 1850 2000
  • ضخامت هر یک از پازل ها 4- 4/5 میلی متر
  • با قابلیت چاپ اختصاصی