پنکه usb

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW


  • دارای قابلیت انعطاف
  • سبک
  • دارای پورت USB
  • قابل استفاده در پورتهای USB لب تاب، خودرو و غیره