1خود نویس (
1خود نویس
1خود نویس (2)
1خود نویس (5)
خودنویس تبلیغاتی
1خود نویس (
1خود نویس
1خود نویس (2)
1خود نویس (5)

خودنویس تبلیغاتی۰۱

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

هر قلم داری شماره منحصر به فرد است

این قلم گرفته شده است رنگ غروب مدیترانه ای و به معنای زندگی شیرین است.

بدنه قلم از سلولوید (صمغ درخت) ساخته شده و با دست تراش داده شده است.

گیره و سایر قطعات فلزی با فلز  رودیوم آبکاری شده است