خودنویس تبلیغاتی ۰۲

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

هر قلم داری شماره منحصر به فرد است

داخل این قلم   شانس ایتالیایی (شاخ گاو)نهاده شده است.

حلقه میانی از جنس نقره و با دست استادکاران ماهر ایتالیایی تراشکاری شده است.

بدنه قلم از سلولوید (صمغ درخت) ساخته شده و با دست تراش داده شده است.

گیره و سایر قطعات فلزی با فلز  رودیوم آبکاری شده است .