مداد بذردار ۰۲

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

مداد سازگار با محیط زیست

ساخته شده از مواد قابل تجزیه در طبیعت

حاوی بذر

قابلیت چاپ بدنه