ساک سوزنی تبلیغاتی
ساک سوزنی تبلیغاتی
ساک دستی پارچه ای
هدایای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی
ساک دستی سوزنی
ساک دستی سوزنی
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی برزنتی
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی تبلیغاتی
ساک دستی پارچه ای
ساک سوزنی تبلیغاتی
ساک سوزنی تبلیغاتی
ساک دستی پارچه ای
هدایای تبلیغاتی
هدایای تبلیغاتی
ساک دستی سوزنی
ساک دستی سوزنی
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی برزنتی
ساک دستی پارچه ای
ساک دستی تبلیغاتی

ساک دستی سوزنی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

ابعاد (Cm) قیمت 60 گرم قیمت 90 گرم ابعاد (Cm) قیمت 60 گرم قیمت 90 گرم

20*30

42*30
25*35 45*35
30*35 40*50
30*40 45*50
35*35 50*50
35*45 60*50

ساک دستی سوزنی تبلیغاتی

  • حداقل تیراژ با توجه به سایز درخواستی محاسبه می گردد
  • تعرفه فوق با توجه به قیمت روز مواد اولیه قابل تغییر می باشد
  • تولید ساک دستی با ابعاد خاص امکان پذیر می باشد
  • هزینه دسته لوب به ازای هر ساک دستی جداگانه اضافه میگردد.
  • هزینه بغل کاست به ازای هر ساک دستی اضافه میگردد.