گلدان مینا دیوار دار

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

گلدان مینا دیواره دار

جنس:مس و رنگ

در ابعاد :

16 سانتی متر 

20 سانتی متر 

25 سانتی متر