وایت برد آهنربایی تبلیغاتی

وضعیت:: موجود در انبار

مشاهده سریع

ابعاد (Cm)

قیمت (تومان) ابعاد (Cm) قیمت (تومان)

9*9

500

13/5*18/5

1200

8/5*11

600

15*21/5

1300

9*13/5

750 18/5*18/5

1350

11*16

900

16*23/5

1500

12*18/5 950 18/5*28

1900