خودکار بذردار ۰۳

وضعیت:: موجود در انبار

مشاهده سریع

خودکار سازگار با محیط زیست

ساخته شده از مواد قابل تجزیه در طبیعت

حاوی بذر

قابلیت چاپ بدنه