مداد حاوی بذر
مداد حاوی بذر
مداد حاوی بذر

مداد بذردار ۰۱

وضعیت:: موجود در انبار

مشاهده سریع

مداد سازگار با محیط زیست

ساخته شده از مواد قابل تجزیه در طبیعت

حاوی بذر

قابلیت چاپ بدنه