ww4
تاریخ انتشار : 2023/08/06

فهرست مطالب

کرونا و هدایای تبلیغاتی مناسب این دوران

شیوع بیماری کرونا و همه گیری این بیماری در سرتا سر جهان و تاثیر آن بر سبک زندگی و کسب و کار ها و تغییراتی را که در سبک زندگی تک تک مردم جهان به وجود آورد.

شماره های تماس

۰۲۱-۸۶۰۴۴۷۶۴

۰۲۱-۸۶۰۳۱۹۱۴