پلاک سینه تبلیغاتی
تاریخ انتشار : 2019/02/19
فهرست مطالب

بج سینه چیست؟

بج سینه یا نشان نمادی چشمگیر برای همبستگی و وابستگی افراد به سازمان، گروه ها، نهاد، مذهب اعتقادات بج سینه یا اسمای همچون اتیکت سینه، سنجاق سینه، گل سینه پلاک نیز شناخته می شود.

بدج Badge  کلمه انگلیسی است که معنی آن نشان، امضا، کلمه برجسته و مشخص می باشد و این کلمه به لفظ عامی فارسی بج تلفظ می شود.

هر بج می تواند یک یاداور باشد از یک کلام تاکیدی و یا تبلیغ از یک موسسه و برند تجاری یا اصل یک چیز ساده اما معنی دار برای خودمان.

مهم این است که بج را می توان در هر شرایطی همراه باشد امروزه جهت معرفی سازمانی که یک شخص در آن مشغول به فعالیت است شناخته می شود.

به این صورت که یک لوگوی یک طرح مورد نظر یک شرکت است و با نصب آن روی لباس در واقع بین شخصی که نشان سینه را روی لباس خود نصب کرده و لوگوی معرفی آن شرکت ارتباطی ایجاد می شود.

شماره های تماس

۰۲۱-۸۶۰۴۴۷۶۴

۰۲۱-۸۶۰۳۱۹۱۴