محصولات مذهبی
تاریخ انتشار : 2018/04/26

فهرست مطالب

سجاده تبلیغاتی

نوعی قالیچه که مسلمانان بر روی آن نماز می خوانند در صدر اسلام سجاده وجود نداشت سجاده فرش معمولا محراب است نقش قندیل ، ستون هم در سجاده معمول است.

بافت سجاده اوایل سده هفدهم بوده است سجاده ایرانی با گل و بوته و نقش جانوران زیادی دیده شده سجاده های مناطق دیگر با مثل آسیای صغیر هرگز با شکل حیوانات دیده نمی شود سجاده بافت بلوچ، افغان و ترکمنن رنگ متن قرمز سیر ارغوانی تیره یا مشکی دارند.

تولید سجاده فرش در ایران در ابتدا به صورت دستباف صورت می گرفت با گسترش ماشین آلات قالی و فرش ماشینی تولید جا نمازی به صورت ماشینی صورت می گیرد.

سجاده : جانمازی، مصلی معنی می شود

برابر پارسی : جا نماز

سجاده پارچه یا فرشی که روی آن نماز خوانده می شود پهن کردن سجاده به سمت قبله از سوی میزبان برای مهمان اذن فعلی صاحب خانه به مهمان برای نمازگزاران در خانه خود محسوب می گردد.

یکی از مهمترین امور در نماز رعایت نظافت و پاکی است پاک بودن لباس نمازگزاران از شرایط نماز است و محل و مکان نماز نیز باید پاک باشد از نظر شرعی پاک بودن محل ایستادن در نماز واجب نیست ولی شایسته آن است آدمی در مکان پاک بایستد.

شماره های تماس

۰۲۱-۸۶۰۴۴۷۶۴

۰۲۱-۸۶۰۳۱۹۱۴