نمایشگاه های تهران
تاریخ انتشار : 2018/09/26

فهرست مطالب

نمایشگاه های فضایی مناسب برای ارائه و تبلیغ

نمایشگاه مکانی است که عرضه‌کنندگان و بازدیدکنندگان با هم روبرو می‌شودند و ارائه کنندگان و بازدیدکنندگان می‌توانند با کنش های سازمان یافته و هماهنگ به داد و ستد کالاها، خدمات، اطلاعات، نوآوریها، نوآفرینی‌ها و اختراع ها بپردازند.                                نمایشگاه‌ها با توجه به موضوع یا محل برگزاری به شرح زیر می باشد:

 1. بازار (یا بازار مکاره)
 2. نمایشگاه‌های محلی
 3. نمایشگاه‌های منطقه ای
 4. نمایشگاه‌های ملی
 5. نمایشگاه‌های بین قاره ای
 6. نمایشگاه‌های بین‌المللی عمومی
 7. نمایشگاه بین‌المللی تخصصی
 8. نمایشگاه‌های بین‌المللی اطلاعاتی
 9. نمایشگاه‌های اختصاصی کشورها
 10. نمایشگاه‌های اکسپو
 11. نمایشگاه بین‌المللی فناوری اطلاعات
 12. نمایشگاه مجازی

شماره های تماس

۰۲۱-۸۶۰۴۴۷۶۴

۰۲۱-۸۶۰۳۱۹۱۴